• 350291173_824394345775275_987824006522533433_n.jpg
 • 350837961_1315066049409030_8838025570157625499_n.jpg
 • 351130367_1183284999019659_8700659469353299637_n.jpg
 • 351134173_1287900378602321_1867070408077960309_n.jpg
 • 351140484_1077716076965430_176572148705871175_n.jpg
 • 351148703_202106702738862_1502076371549488041_n.jpg
 • 351150325_636698008034922_3254839293903235235_n.jpg
 • 351158614_121141420991265_5974357900698994371_n.jpg
 • 351161803_786563729811340_449678894695897839_n.jpg
 • 351164176_1013470342925628_2747944057203233866_n.jpg
 • 351166775_743694334106046_8979730416027538979_n.jpg
 • 351167019_1399445810620047_1668052108563273286_n.jpg
 • 351167705_988904608951717_3162811835602670874_n.jpg
 • 351167719_212449441614968_2050780067056097173_n.jpg
 • 351170839_572077655094525_709104705773599602_n.jpg
 • 351176779_579841700947460_9073305090541369290_n.jpg
 • 351180244_1438238873603624_3250961257763855218_n.jpg
 • 351183002_581602080746723_503329033085855927_n.jpg
 • 351183217_206237245697169_4072960299482593344_n.jpg
 • 351183248_573176861674402_4340350821700860776_n.jpg

วีดิทัศน์ เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 217 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน217 ได้ดำเนินโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านพักของข้าราชการตำรวจ

 • LINE_ALBUM__67_240501_2.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_3.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_7.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_8.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_9.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_28.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_30.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_31.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_35.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_37.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_38.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_39.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_40.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_41.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_42.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_46.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_47.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_49.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_13.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_14.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_15.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_48.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_49.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_50.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_51.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_52.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_53.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_54.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_55.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_56.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_57.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_58.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_59.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_60.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_61.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_62.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_63.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_10.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_11.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_12.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_16.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_17.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_18.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_19.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_20.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_21.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_64.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_65.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_66.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_67.jpg
 • LINE_ALBUM__67_240501_68.jpg

การตรวจเยี่ยมของ ผู้บังคับบัญชา

 • 429648502_734835525460137_8904857097917761048_n.jpg
 • 429651376_734841958792827_8673115087066338077_n.jpg
 • 429671409_734841855459504_3229114120297274400_n.jpg
 • 429673285_734841755459514_513154686970797386_n.jpg
 • 429676555_734835845460105_6614878918728932419_n.jpg
 • 429683459_734835528793470_679677829900348396_n.jpg
 • 429687241_734841738792849_3256312261966392880_n.jpg
 • 429769196_734835735460116_2681476909742819403_n.jpg
 • 429772985_734835618793461_2689375164386419420_n.jpg
 • 429785995_734841758792847_1470313511725258844_n.jpg
 • 429801430_734835745460115_6397635362348440269_n.jpg
 • 429802033_734835632126793_8534375280405982952_n.jpg
 • 429811863_734835755460114_559718227951026636_n.jpg
 • 429823286_734835522126804_1844026265717677638_n.jpg
 • 429853987_734835835460106_462788965593830356_n.jpg
 • 430240789_734841832126173_6462369750669136266_n.jpg
 • 430258902_734841852126171_1511832119948567968_n.jpg

กิจการพลเรือน/กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน/จิตอาสา

 • 426448069_719773056966384_3655758574691982092_n.jpg
 • 426586887_719773053633051_3335293740839464399_n.jpg
 • 427165986_721897030087320_7032682361551048399_n.jpg
 • 427983763_721894576754232_4832711878612055665_n.jpg
 • 428614074_727319432878413_6499743078722095536_n.jpg
 • 428614517_727312922879064_4177766484205363183_n.jpg

สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จว.สุรินทร์

 • 427927409_721898560087167_3176540310164178172_n.jpg
 • 427931325_721898766753813_7391588205863468330_n.jpg
 • 427936116_721898563420500_3485883506673384551_n.jpg
 • 427945808_721898673420489_1315068093675944041_n.jpg
 • 427952948_721898490087174_5609438589017141632_n.jpg
 • 427968212_721898476753842_6764294262967807015_n.jpg
 • 428013061_721898480087175_421294321654121396_n.jpg

จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ ความสะอาดถนน  

 

 การปฏิบัคิภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ.โพนยาง ต.โพนครก  อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

   

วีดีโอประชาสัมพันธ์


         

       

เพจหน่วยงาน 

 

หน่วยงานข้างเคียง