• 350291173_824394345775275_987824006522533433_n.jpg
 • 350837961_1315066049409030_8838025570157625499_n.jpg
 • 351130367_1183284999019659_8700659469353299637_n.jpg
 • 351134173_1287900378602321_1867070408077960309_n.jpg
 • 351140484_1077716076965430_176572148705871175_n.jpg
 • 351148703_202106702738862_1502076371549488041_n.jpg
 • 351150325_636698008034922_3254839293903235235_n.jpg
 • 351158614_121141420991265_5974357900698994371_n.jpg
 • 351161803_786563729811340_449678894695897839_n.jpg
 • 351164176_1013470342925628_2747944057203233866_n.jpg
 • 351166775_743694334106046_8979730416027538979_n.jpg
 • 351167019_1399445810620047_1668052108563273286_n.jpg
 • 351167705_988904608951717_3162811835602670874_n.jpg
 • 351167719_212449441614968_2050780067056097173_n.jpg
 • 351170839_572077655094525_709104705773599602_n.jpg
 • 351176779_579841700947460_9073305090541369290_n.jpg
 • 351180244_1438238873603624_3250961257763855218_n.jpg
 • 351183002_581602080746723_503329033085855927_n.jpg
 • 351183217_206237245697169_4072960299482593344_n.jpg
 • 351183248_573176861674402_4340350821700860776_n.jpg

วีดิทัศน์ เศรษฐกิจพอเพียง

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน217 ได้ดำเนินโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านพักของข้าราชการตำรวจ

 • S__19333122_0.jpg
 • S__19333125_0.jpg
 • S__19333127_0.jpg
 • S__19333129_0.jpg
 • S__19333132_0.jpg
 • S__19333133_0.jpg
 • S__19333135_0.jpg
 • S__19333137_0.jpg
 • S__19333139_0.jpg
 • S__19333140_0.jpg
 • S__19333142_0.jpg
 • S__19333144_0.jpg
 • S__19333146_0.jpg
 • S__19333149_0.jpg
 • S__19333154_0.jpg
 • S__19333155_0.jpg
 • S__19333159_0.jpg
 • S__19333160_0.jpg
 • S__19333162_0.jpg
 • S__19333164_0.jpg

การตรวจเยี่ยมของ ผู้บังคับบัญชา

 • 429648502_734835525460137_8904857097917761048_n.jpg
 • 429651376_734841958792827_8673115087066338077_n.jpg
 • 429671409_734841855459504_3229114120297274400_n.jpg
 • 429673285_734841755459514_513154686970797386_n.jpg
 • 429676555_734835845460105_6614878918728932419_n.jpg
 • 429683459_734835528793470_679677829900348396_n.jpg
 • 429687241_734841738792849_3256312261966392880_n.jpg
 • 429769196_734835735460116_2681476909742819403_n.jpg
 • 429772985_734835618793461_2689375164386419420_n.jpg
 • 429785995_734841758792847_1470313511725258844_n.jpg
 • 429801430_734835745460115_6397635362348440269_n.jpg
 • 429802033_734835632126793_8534375280405982952_n.jpg
 • 429811863_734835755460114_559718227951026636_n.jpg
 • 429823286_734835522126804_1844026265717677638_n.jpg
 • 429853987_734835835460106_462788965593830356_n.jpg
 • 430240789_734841832126173_6462369750669136266_n.jpg
 • 430258902_734841852126171_1511832119948567968_n.jpg

กิจการพลเรือน/กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน/จิตอาสา

 • 426448069_719773056966384_3655758574691982092_n.jpg
 • 426586887_719773053633051_3335293740839464399_n.jpg
 • 427165986_721897030087320_7032682361551048399_n.jpg
 • 427983763_721894576754232_4832711878612055665_n.jpg
 • 428614074_727319432878413_6499743078722095536_n.jpg
 • 428614517_727312922879064_4177766484205363183_n.jpg

กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๒๑ มอบหมายให้ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมประชุม ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัว นายเลิญ มะลิหวล ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านหัวพี หมู่ ๙ ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จว.สุรินทร์ มี ส่วนราชการจังหวัด/ ในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี โดยมี นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๒๑ มอบหมายให้ ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมพิธี เปิดโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ โดยมี ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๗ เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ รร.บ้านหัวนาคำ ม.๔ ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ซึ่งมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๒๑ มอบหมายให้ ร้อย ตชด.๒๑๗ เข้าร่วมพิธี มอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสฯ โดยมี ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมพิธีฯ มอบให้แก่ นายแสงจันทร์ สีขาว บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ ๙ ต.ไพลขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด/อำเภอ ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ซึ่งมี นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๒๑ มอบหมายให้ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัว ของ นางตุน ละนาม ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ ๗๓ ม.๕ ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมพิธี โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ มอบหมาย ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗ , ร.ต.ท.ประสิทธิ์ คงโนนกอก รอง สว.(ป.) ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วยข้าราช การตำรวจ ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมกับ นายปุด กลีบแดง ผู้ใหญ่บ้านขนาดปรีง ม.๘, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, และ จนท.อสม.ม.๘ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค/บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับราษฎรผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ นางเมือย สายไทย อายุ ๙๑ ปี บ้านเลขที่ ๘๔ ม.๘ บ.ขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ 

พอ.สว.

 • 427927409_721898560087167_3176540310164178172_n.jpg
 • 427931325_721898766753813_7391588205863468330_n.jpg
 • 427936116_721898563420500_3485883506673384551_n.jpg
 • 427945808_721898673420489_1315068093675944041_n.jpg
 • 427952948_721898490087174_5609438589017141632_n.jpg
 • 427968212_721898476753842_6764294262967807015_n.jpg
 • 428013061_721898480087175_421294321654121396_n.jpg

กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อยฯ และ จ.ส.ต.สันติพัฒน์ สงวนไพบูลย์ ผบ.หมู่/จนท.พท. ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับ จนท.พท.กก.ตชด.๒๑ จำนวน ๖ นาย ออกปฏิบัติภารกิจ สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จว.สุรินทร์ ในการให้บริการ และดูแลช่วยเหลือประชาชน ณ รร.บ้านหัวนาคำ ม.๔ ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และ นายวีระยุทธ สุขทวี นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ชุมพลบุรี หัวหน้าทีมเเพทย์ พร้อมด้วย สมาชิก พอ.สว.สุรินทร์ ร่วมออกกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ ความสะอาดถนน หน้า รพ.ปราสาท และทำความสะอาดร่องระบายน้ำ ภายในบริเวณ รพ.ปราสาท

 

 

 การปฏิบัคิภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ.โพนยาง ต.โพนครก  อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

   

วีดีโอประชาสัมพันธ์


         

       

เพจหน่วยงาน 

 

หน่วยงานข้างเคียง

    

ประวัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๗


ประวัติตำรวจตระเวนชายแดน ย้อนหลังไปในปี พุทธศักราช ๒๔๙๐ ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง หลายประเทศในแทบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องเผชิญกับภัยก่อการร้ายคอมมิวนิตส์ ที่พยายามแผ่ขยายอิทธิพลเข้าครอบงำ รัฐบาลในคณะนั้นประกาศคิดหาลู่ทาง ในการแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้คนไทยต้องตกเป็นเหยื่อ ของลัทธิดังกล่าว ครั้งจะมอบหมายให้หน่วยทหาร เข้าไปดูแลก็ติดเงื่อนไขขัดต่อสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศษ ที่กำหนดห้ามมิให้วางกำลังทหารในระยะ ๒๕ กม.จากชายแดนไทยลาว และชายแดน ไทย กัมพูชา ลำพังกำลังตำรวจภูธรก็มีไม่เพียงพอ เพราะต้องรับภาระในการดูแลป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลในความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนก็หนักหน่วงอยู่แล้ว รัฐบาลและกรมตำรวจ จึงตัดสินใจตั้งตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อปกปักรักษาสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยตรง นั้นคือจุดเริ่มต้นของตำรวจตระเวนชายแดน ประวัติหน่วย ประวัติ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๗ พอสังเขป ดังนี้ * เดิมทีชื่อ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๑๑๓/๒๕๐๖ ลง ๖ มกราคม ๒๕๐๖ ตั้งที่ บ้านกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ที่ดินบริเวณป่าสงวน จำนวน ๘๐๐ ไร่ เป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว ปรากฏในหนังสือสำคัญที่ดินที่ ๙๗๔/๙๒ ลง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ และ ขึ้นทะเบียนเป็นแปลงหมายเลขที่ สร.๑๒๙๓ มี ร.ต.อ.ชูรัช สิทธิกำจร รักษาการหน่วย ผู้บังคับกองร้อยชายแดนที่ ๔ ปกครองบังคับบัญชาหน่วยในสังกัด คือ มว.ชด.ที่ ๕๗ ,มว.ชด.ที่ ๑๐, มว.ชด.ที่ ๖๒, มว.ชด.ที่ ๑๑ และ มว.ชด.ที่ ๑๒ ** เมื่อวันที่ ๒๔๐๑๑๕ ก.ค.๒๕๒๐ ได้มีทหารเขมรแดงร่วมกับองค์การเซียม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน โจมตีที่ตั้ง ร้อย ๒ ตชด.เขต ๓ บ.กาบเชิง กิ่ง อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ ด้วยอาวุธปืนหนัก และอาวุธปืนเล็กกลอย่างหนาแน่น ทำให้ฝ่ายเราเสียชีวิต ๕ นาย บาดเจ็บ ๑ นาย ครอบครัวราชการตำรวจเสียชีวิต ๔ คน ราษฎรในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส อีกหลายคน อาคารบ้านพักถูกเพลิงไหม้เสียหาย ๓ หลัง อาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารบางส่วนสูญหาย กองทัพภาค ๒ สน.และ กก.ตชด.เขต ๓ ได้สั่งการให้ ผบ.หน่วย อพยพย้ายครอบครัวข้าราชการตำรวจไปอยู่ในที่ปลอดภัยภายใน ๗ วัน พร้อมกับหาที่ตั้งอาคารใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ *** ตาม วิทยุ มทภ.๒ สน.ที่ สร.๓๙๗๑/ว.๖๕ ลง ๒๘ ก.ค.๒๕๒๐ และ วิทยุ ผกก.ตชด.เขต ๓ ด่านมาก ที่ ยก.๖๓๒/๒๐ ลง ๓ ส.ค.๒๕๒๐ และได้เคลื่อนย้ายที่ทำการ ที่ตั้งถาวรแห่งใหม่บริเวณ บ.กังแอน (UB ๒๙๑๑๗๙) ต.กังแอน อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ โดยใช้ที่ดินราชพัสดุ อ.ปราสาท เป็นที่ตั้งอาคารบ้านพัก ที่ดินแปลงดังกล่าว กรมอารักษ์ ได้มอบให้ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๙๖ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา มี อาณาเขต