• 350291173_824394345775275_987824006522533433_n.jpg
 • 350837961_1315066049409030_8838025570157625499_n.jpg
 • 351130367_1183284999019659_8700659469353299637_n.jpg
 • 351134173_1287900378602321_1867070408077960309_n.jpg
 • 351140484_1077716076965430_176572148705871175_n.jpg
 • 351148703_202106702738862_1502076371549488041_n.jpg
 • 351150325_636698008034922_3254839293903235235_n.jpg
 • 351158614_121141420991265_5974357900698994371_n.jpg
 • 351161803_786563729811340_449678894695897839_n.jpg
 • 351164176_1013470342925628_2747944057203233866_n.jpg
 • 351166775_743694334106046_8979730416027538979_n.jpg
 • 351167019_1399445810620047_1668052108563273286_n.jpg
 • 351167705_988904608951717_3162811835602670874_n.jpg
 • 351167719_212449441614968_2050780067056097173_n.jpg
 • 351170839_572077655094525_709104705773599602_n.jpg
 • 351176779_579841700947460_9073305090541369290_n.jpg
 • 351180244_1438238873603624_3250961257763855218_n.jpg
 • 351183002_581602080746723_503329033085855927_n.jpg
 • 351183217_206237245697169_4072960299482593344_n.jpg
 • 351183248_573176861674402_4340350821700860776_n.jpg

วีดิทัศน์ เศรษฐกิจพอเพียง

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน217 ได้ดำเนินโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านพักของข้าราชการตำรวจ

 • S__19333122_0.jpg
 • S__19333125_0.jpg
 • S__19333127_0.jpg
 • S__19333129_0.jpg
 • S__19333132_0.jpg
 • S__19333133_0.jpg
 • S__19333135_0.jpg
 • S__19333137_0.jpg
 • S__19333139_0.jpg
 • S__19333140_0.jpg
 • S__19333142_0.jpg
 • S__19333144_0.jpg
 • S__19333146_0.jpg
 • S__19333149_0.jpg
 • S__19333154_0.jpg
 • S__19333155_0.jpg
 • S__19333159_0.jpg
 • S__19333160_0.jpg
 • S__19333162_0.jpg
 • S__19333164_0.jpg

การตรวจเยี่ยมของ ผู้บังคับบัญชา

 • 429648502_734835525460137_8904857097917761048_n.jpg
 • 429651376_734841958792827_8673115087066338077_n.jpg
 • 429671409_734841855459504_3229114120297274400_n.jpg
 • 429673285_734841755459514_513154686970797386_n.jpg
 • 429676555_734835845460105_6614878918728932419_n.jpg
 • 429683459_734835528793470_679677829900348396_n.jpg
 • 429687241_734841738792849_3256312261966392880_n.jpg
 • 429769196_734835735460116_2681476909742819403_n.jpg
 • 429772985_734835618793461_2689375164386419420_n.jpg
 • 429785995_734841758792847_1470313511725258844_n.jpg
 • 429801430_734835745460115_6397635362348440269_n.jpg
 • 429802033_734835632126793_8534375280405982952_n.jpg
 • 429811863_734835755460114_559718227951026636_n.jpg
 • 429823286_734835522126804_1844026265717677638_n.jpg
 • 429853987_734835835460106_462788965593830356_n.jpg
 • 430240789_734841832126173_6462369750669136266_n.jpg
 • 430258902_734841852126171_1511832119948567968_n.jpg

กิจการพลเรือน/กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน/จิตอาสา

 • 426448069_719773056966384_3655758574691982092_n.jpg
 • 426586887_719773053633051_3335293740839464399_n.jpg
 • 427165986_721897030087320_7032682361551048399_n.jpg
 • 427983763_721894576754232_4832711878612055665_n.jpg
 • 428614074_727319432878413_6499743078722095536_n.jpg
 • 428614517_727312922879064_4177766484205363183_n.jpg

กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๒๑ มอบหมายให้ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมประชุม ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัว นายเลิญ มะลิหวล ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านหัวพี หมู่ ๙ ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จว.สุรินทร์ มี ส่วนราชการจังหวัด/ ในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี โดยมี นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๒๑ มอบหมายให้ ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมพิธี เปิดโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ โดยมี ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด. ๒๑๗ เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ รร.บ้านหัวนาคำ ม.๔ ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ซึ่งมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๒๑ มอบหมายให้ ร้อย ตชด.๒๑๗ เข้าร่วมพิธี มอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสฯ โดยมี ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมพิธีฯ มอบให้แก่ นายแสงจันทร์ สีขาว บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ ๙ ต.ไพลขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด/อำเภอ ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ซึ่งมี นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๒๑ มอบหมายให้ พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัว ของ นางตุน ละนาม ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ ๗๓ ม.๕ ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมพิธี โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ มอบหมาย ร.ต.อ.ธนนิติ เฉลียวฉลาด ผบ.มว.ร้อย ตชด.๒๑๗ , ร.ต.ท.ประสิทธิ์ คงโนนกอก รอง สว.(ป.) ร้อย ตชด.๒๑๗ พร้อมด้วยข้าราช การตำรวจ ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมกับ นายปุด กลีบแดง ผู้ใหญ่บ้านขนาดปรีง ม.๘, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, และ จนท.อสม.ม.๘ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค/บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับราษฎรผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ นางเมือย สายไทย อายุ ๙๑ ปี บ้านเลขที่ ๘๔ ม.๘ บ.ขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ 

พอ.สว.

 • 427927409_721898560087167_3176540310164178172_n.jpg
 • 427931325_721898766753813_7391588205863468330_n.jpg
 • 427936116_721898563420500_3485883506673384551_n.jpg
 • 427945808_721898673420489_1315068093675944041_n.jpg
 • 427952948_721898490087174_5609438589017141632_n.jpg
 • 427968212_721898476753842_6764294262967807015_n.jpg
 • 428013061_721898480087175_421294321654121396_n.jpg

กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.มนัส ทองปน ผบ.ร้อย ตชด.๒๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรันดร์ นนทะดี รอง ผบ.ร้อยฯ และ จ.ส.ต.สันติพัฒน์ สงวนไพบูลย์ ผบ.หมู่/จนท.พท. ร้อย ตชด.๒๑๗ ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับ จนท.พท.กก.ตชด.๒๑ จำนวน ๖ นาย ออกปฏิบัติภารกิจ สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จว.สุรินทร์ ในการให้บริการ และดูแลช่วยเหลือประชาชน ณ รร.บ้านหัวนาคำ ม.๔ ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และ นายวีระยุทธ สุขทวี นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ชุมพลบุรี หัวหน้าทีมเเพทย์ พร้อมด้วย สมาชิก พอ.สว.สุรินทร์ ร่วมออกกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกัน

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ ความสะอาดถนน หน้า รพ.ปราสาท และทำความสะอาดร่องระบายน้ำ ภายในบริเวณ รพ.ปราสาท

 

 

 การปฏิบัคิภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ.โพนยาง ต.โพนครก  อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

   

วีดีโอประชาสัมพันธ์


         

       

เพจหน่วยงาน 

 

หน่วยงานข้างเคียง

    

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์